Edelriet

Een natuurgetrouw rieten dak zonder zorgen

Duurzaam Edelriet

Met Edelriet wordt het echt duurzaam. Edelriet staat feitelijk gelijk aan CO2 opslag, het gaat generaties mee en het komt het energieneutraal tot stand. Bovendien biedt Edelriet een uitstekende isolatiewaarde voor uw  woning. Dat lichten we graag toe.  

Edelriet is gelijk aan CO2 opslag

Edelriet wordt voor meer dan 80% uit de droge resten van de locale Nederlandse rietteelt geproduceerd. Deze hoofdgrondstof wordt gevormd door het verzamelen het  overtollige deel van de rietoogst. Een deel dat varieert tussen de 40% en 70% van de oogst. Dit betreft de restanten van de oogst die anders ter plaatse volgens oud gebruik, in de atmosfeer worden verbrand. Daarmee onttrekt Edelriet de in het riet opgeslagen CO2 aan de atmosfeer en legt het vervolgens vast op uw dak.Edelriet doet dat voor een hele lange duur, aangezien Edelriet geen meetbare slijtage kent. Het volgt de functionele levensduur van de woning op de voet. We gaan uit van een levensduur van minstens 75 jaar. Edelriet geeft daarom zonder meer een produktgarantie van 20 jaar. In combinatie met de recirculaire eigenschappen van Edelriet is er zelfs sprake van materiaal met een negatieve emissie. De overheid hecht veel waarde aan het gebruik van CO2 opslag in bouwmaterialen. Daarom stimuleert zij de toepassing van deze bouwmaterialen met subsidies. Oók voordelig voor u.

Edelriet is biobased

De milieubelasting van Edelriet is verwaarloosbaar. Zowel de oogst, de bewerking, de toepassing en de beëindiging van de levenscyclus van Edelriet komen nagenoeg zonder belasting van het milieu tot stand. In de basis is Edelriet een nagroeibaar, lokaal geoogst en daarmee zeer milieuvriendelijk biobased bouwmateriaal.  Voor de productie gebruiken we uitsluitend groene stroom. Verder worden de kleinere processen en componenten continu gevolgd en voor milieubelasting geoptimaliseerd. Op het transport richting de eindbestemming na, komt de toepassing van Edelriet door de rietdekker op zijn eigen, ambachtelijke wijze met een bescheiden milieubelasting tot stand. Edelriet is 100% biologisch afbreekbaar

IJzersterke isolatiewaarde

Verreweg de grootste winst die een bouwmateriaal ter voorkoming van milieubelasting kan opleveren is het bieden van een uitstekende isolatie. Immers hoe hoger de isolatiewaarde, hoe minder fossiele brandstoffen voor het wooncomfort nodig zijn. Edelriet biedt met een lambdawaarde ƛ = 0,053 een ijzersterke isolatiewaarde op uw dak. Bij een dak gedekt met Edelriet in de meest toegepaste dakdikten, bijvoorbeeld van 24cm met een Rd = 4,53 en van 32cm met een Rd = 6,04, staat Edelriet garant voor een uiterst solide prestatie in het kader van de eisen van het nieuwste bouwbesluit en de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD- III).  Bij onderhoud en renovatie voldoet Edelriet aan de Energie Prestatie Gebouwen i.s.m. NTA 8800. Omdat Edelriet niet aan meetbare slijtage en opname van vocht onderhevig is, is men verzekerd van een uitstekende isolatie gedurende het hele leven van het dak. 

Compleet duurzaam

Vrijwel zonder milieubelasting ontstaan, verzekert Edelriet eeuwenlange CO2 opslag en isolatie op uw woning. Edelriet draagt daarmee bij aan de aanzienlijke vermindering van de belasting op onze natuurlijke leefomgeving. Edelriet neemt duurzaamheid uiterst serieus. 

Kies voor duurzaamheid en neem contact met ons op.

 

Next Post

Previous Post

© 2024 Edelriet

Theme by MRF BV

X