Edelriet

Een natuurgetrouw rieten dak zonder zorgen

Voor architecten

 

Edelriet is in Nederland ontwikkeld als alternatief voor kwalitatief natuurriet, dat steeds schaarser wordt. Met Edelriet wordt de trend van een steeds kortere levensduur van het natuurrieten dak omgebogen naar een zorgeloos dak voor de lange termijn. Edelriet is veelzijdig toepasbaar.

Kerneigenschappen Edelriet – waardoor veelzijdig toepasbaar
 • Edelriet is gecertificeerd voor dakhellingen vanaf 30ᴼ
 • Edelriet heeft een gecertificeerde W/mK = 0,053 hetgeen bij toepassing in de gebruikelijke dakdikte van 22cm een r/c = 4,5 en bij 33cm een r/c = 6,5 waarde oplevert.
 • Edelriet is gecertificeerd vlamdovend zowel voor gebruik binnen als buiten.
 • Edelriet neemt geen water op. Daarmee blijft Edelriet vrij van
  insecten, larven, ongedierte, mossen, zwammen, schimmels en andere organische sporen.
 • Edelriet geeft bescherming tegen bladoverlast en extreem vochtige omstandigheden. Zeer geschikt in een bosrijke omgeving
De uitstraling van natuurlijk riet

Een dak van Edelriet heeft de structuur, kleur en uitstraling van natuurlijk riet. Edelriet is een bio-based, taps toelopende, stugge zij het buigzame, geproduceerde rietstengel die over de gehele lengte is voorzien van knopen net zoals bij de natuurlijke stengel. Edelriet wordt geleverd in de zogenaamde Kalenberg maat, 46 cm omtrek omtrek van het bosje. Edelriet kent een natuurlijk kleurverloop waardoor het niet van natuurriet te onderscheiden is.

Hoge isolatiewaarde

Edelriet garandeert een constante isolatiewaarde van de woning. De regeling energieprestatie gebouwen, onderdeel van de Europese richtlijn EPBD, schrijft voor dat het dak een isolatiewaarde – Rc waarde > 6,0 m2 K/W moet hebben bij nieuwbouw, aanbouw of grootschalige renovatie (meer dan 25% van de buitenschil van het pand). Hiervoor is een dikte van ca 26 cm standaard isolatiemateriaal nodig. Bij Edelriet is dit niet noodzakelijk omdat Edelriet zelf isoleert. Edelriet heeft een gecertificeerde isolatiewaarde van  r/c = 4,5 bij een toegepaste dakdikte van 22cm en een r/c = 6,5 bij een dakdikte van 33 cm. Extra isolatie is dus niet noodzakelijk

Toepassingen

Edelriet wordt al meer dan 15 jaar gebruikt als dakbedekking op woningen en overige opstallen. Edelriet kan ook als buitenblad in de woningbouw worden gebruikt. Het kan zowel via een schroefdak alsook via de open, traditionele manier worden gedekt.

Verdere voordelen van Edelriet zijn:

 • Geen dampdichte folie noodzakelijk
 • Geen extra isolatie nodig, Edelriet is isolatie
 • Geen meetbare slijtage
 • Geen periodieke behandeling brandvertragers
 • Geen bliksemafleiders nodig
 • Geen sprinklerinstallatie nodig
 • Compensatie BENG, EPG, MPG, DPG, EPBD
 • Lichtere dakconstructie mogelijk – gewicht bos zelfde als natuurriet
 • Certificeringen KIWA – BDA
 • Gecontroleerde kwaliteit
 • 20 jaar garantie op het materiaal

Edelriet kan conform het bouwbesluit zonder extra voorzieningen zowel binnenstedelijk als buitenstedelijk worden toegepast alsmede zichtbaar aan de binnenzijde van het dak.

Op meer plekken te verwerken

Edelriet is op meer plekken te verwerken dan natuurriet, ook bij lagere dakhelling – vanaf 30º dakhelling en kortere afstanden tot erfgrenzen. Bij een natuurrieten dak vervalt de garantie onder de 45º helling. Dit is bij Edelriet niet het geval. Daar blijft de garantie van 20 jaar van toepassing.
Edelriet aanbrengen in combinatie met natuurriet is ook heel goed mogelijk, bijv. bij een aanbouw, voor aanleg of vervanging van een dakkapel met een lagere dakhelling dan de rest van het dak, of aan de schaduwzijde van een pand.

Omdat Edelriet niet slijt is een laag van 20 cm voldoende. Dit in tegenstelling tot natuurriet waar een laag van 30 cm wenselijk is vanwege de slijtage. Met Edelriet is het bouwen binnen 15m van de erfgrens mogelijk. Ook in een bosrijke omgeving is Edelriet een goede oplossing. Het is bestendig tegen elke vorm van schimmels, bacteriën, algen, etc.

Duurzaamheid

De duurzaamheid van het materiaal is gewaarborgd door de kenmerken van de grondstof in combinatie met de hoge kwaliteitseisen in de productie. De basisgrondstof bestaat uit de duurzaam geoogste restanten van de Nederlandse rietteelt. Met het verwerken van deze oogstresten wordt voorkomen dat het onbruikbare riet in de atmosfeer wordt verbrand en dat met name fijnstof en CO2 in de lucht vrijkomen. Het productieproces geschiedt met groene stroom. Snijverliezen van Edelriet worden na afloop van het rietdekken ingenomen en zijn 100% recyclebaar en geheel biologisch afbreekbaar.

© 2024 Edelriet

Theme by MRF BV

X